Genel Cerrahi

Genel Cerrahi, eskiden tüm cerrahi birim ve disiplinleri altında veya içinde barındıran -adındaki gibi genel - bir branş iken günümüzde genel olmaktan çıkmıştır. Genel Cerahi günümüzde özellikle ve sıklıkla,  tüm sindirim sistemi hastalıkları, meme hastalıkları, tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi hastalıkları, karın duvarı (kasık, göbek  vs ) fıtıkları tedavilerini üstlenir. Bununla birlikte , bir çok branşla multidisipliner çalışma içindedir. Örneğin; meme kanseri tanısında radyoloji ve patoloji, tedavisinde ise medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi branşlarla ortak ve uyumlu çalışmak gerekir.

Obezite tedavisinde de, dahiliye, endokrinoloji, beslenme ve diyetetik, psikiyatri, anesteziyoloji bölümleri multidisipliner yaklaşımın parçalarıdır.

Genel Cerrahinin ilgi alanları yada diğer bir deyişle bir genel cerrahın tedavi ettiği organ, sistem veya buna bağlı hastalıklar kısaca aşağıda özetlenmiştir:  

 • Üst ve Alt Sindirim Sistemi ( Yemek borusu, mide, on iki parmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, anüs bölgesi ) hastalıkları
 • Karaciğer, Dalak ve Pankreas hastalıkları
 • Safra Kesesi ve Safra Yolu hastalıkları
 • Tiroid hastalıkları,
 • Meme hastalıkları

Adı geçen sistem ve organ hastalıklarının teşhis ve tedavilerini gerek medikal, gerekse cerrahi yöntemlerle yüksek teknoloji eşliğinde mümkün olduğunca minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirmekteyiz.

 • Laparoskopik ve Endoskopik girişimler 
 • Safra kesesi, apandisit, fıtıklar ( kasık,göbek, yara yeri fıtıkları ) kolon cerrahileri, reflü, obezite tedavileri 
 • Gastroskopi & Kolonoskopi yöntemiyle yapılan teşhis ve tedaviler
 • Meme Cerrahileri; radikal mastektomiler, meme koruyucu cerrahiler, sentinel lenf nodu biyopsileri, meme rekonstrüksiyonu
 • Tiroid Cerrahileri
 • Meme ve Kolorektal Kanser Taramaları