Gastrik By-Pass

Gastrik Bypass ( Roux-en-Y gastric bypass )

Gastrik bypass, mideden küçük bir kese oluşturulmasını ve yeni oluşturulan kesenin doğrudan ince barsağa bağlanmasını içeren bir tür kilo verme ameliyatıdır. Gastrik bypasstan sonra, yutulan yiyecekler midenin bu küçük kesesine ve sonra doğrudan ince bağırsağa gidecek ve böylece midenin büyük bir kısmını ve ince bağırsağın ilk bölümü atlanacaktır.

Gastrik bypass en sık uygulanan bariatrik cerrahi türlerinden biridir. Gastrik bypass, diyet ve egzersizin işe yaramadığı durumlarda veya aşırı kilo nedeniyle ciddi sağlık sorunları olduğunda yapılır.

Gastrik bypass, hızlı kilo kaybı ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kiloyla ilgili sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olmak için yapılır. Aşırı kiloya eşlik eden riskler aşağıda özetlenmiştir :

Gastroözofageal reflü hastalığı

Kalp hastalığı

Yüksek kan basıncı

Yüksek kolestorol

Obstrüktif uyku apnesi

Tip 2 diyabet

Felç

Kanser

Kısırlık

Gastrik Bypass kimler için uygundur ?

Vücut kitle indeksi(VKİ) 40 veya daha yüksekse (aşırı obezite),

VKİ 35 ila 39,9 (obezite) ve tip 2 diyabet, yüksek tansiyon veya şiddetli uyku apnesi gibi kiloyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu varsa,

Bazı durumlarda, VKİ 30 ila 34 ise ve kiloyla ilgili ciddi sağlık sorunları varsa…

Ancak gastrik bypass, aşırı kilolu olan herkes için uygun değildir. Kilo verme ameliyatı tipine karar vermek, obezite cerrahı ile yapılan kapsamlı bir görüşme  ve tarama süreci sonucunda olacaktır.